مجله لونول آبزرواتور

افشاگری مجله فرانسوی از جنگ در سوریه

13920325095941702708003-250x150

یک مجله فرانسوی از حضور ۲۷۰ تروریست فرانسوی که در کنارگروه های مسلح در سوریه می جنگند، پرده برداشت.