مجمع دانشجویان عدالتخواه مشهد

بیانیه مجمع دانشجویان عدالتخواه مشهد در رابطه با گفتگو با آمریکا و اتفاقات اخیر

bayanie

نکته ی دیگری که در اینجا مطرح می‌شود بحث سکوت «عمارها» ست. نخبگان و انقلابیونی که همواره یک پای «بحث مذاکره با آمریکا» و «مدل اسلام ناب امام» بوده اند. این سوال برای ما مطرح شده افرادی که تا دیروز خود را در خط مقدم مواجهه با استکبار می‌دیدند، چرا به یک باره کنج عضلت گزیده‌اند. حضرات پایدار و مقاوم! کجایید؟ چرا سکوت برگزیدید؟ آیا آن روز رسیده که خمینی تنها بماند: «اگر خمینی یکه و تنها هم بماند به یاری بسیجیان جهان اسلام، این پابرهنگان مغضوب دیکتاتورها خواب راحت را از چشم جهانخواران سلب خواهد کرد».