مجمع عمومی انجمن اسلامی

اعلام برائت مجمع عمومی انجمن اسلامی دانشجویان فردوسی از انتخابات جعلی:

از دفتر تحکیم غیرقانونی استعفا دهید

ferdowsi (1)

طی سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای اصلاح وضعیت دفتر تحکیم وحدت انجام شده است، اما همواره دست‌هایی سعی کرده‌اند که این تلاش‌ها ناکام بماند و هیچ اقدامی در جهت بهبود وضعیت دفتر تحکیم وحدت صورت نگیرد. دست‌هایی که می‌خواهند دفتر تحکیم فقط اسمی باشد که در بیانیه‌ها در کنار اسم سایر اتحادیه‌های همسو با خودشان قرار گیرد. آخرین مرحله این تلاش‌ها منجر به شکل گیری شورای مرکزی فعلی شده است.