مجید انصاری

اسماعیل احمدی مقدم :

اگر دست خاتمی بود مسئله را زود جمع‌ می‌کرد

ahmadi mogadam

ما اطلاعاتِ فریب می‌‌دادیم که تظاهرات در فلان نقطه برگزار خواهد شد، اما می‌دیدیم که هیچ کسی نمی‌رود. معلوم می‌شد که یک شبکه مطمئنی دارند که فقط از طریق موبایل و اس‌ام‌اس هدایت نمی‌شوند و تجمعات در همان جایی که مشخص شده برگزار می‌شد. آنها هم وقتی کروبی یا موسوی می‌خواستند به تجمعات بروند، اطلاعاتِ فریب می‌‌دادند. ولی ما از اینکه تیم حفاظت آنها کدام منطقه را چک می‌کنند، متوجه می‌‌شدیم محل تجمعشان کجاست.

نمی شود به نام دفاع از ولایت بزرگان انقلاب را ضدانقلاب خواند

انصاری با بیان این که آقای روحانی دولتی را تحویل گرفت که 400 هزار میلیارد تومان بدهی داشت و 100 هزار میلیارد تومان بانکهایش به بانک مرکزی بدهکار بودند و یکصد هزار پروژه نیمه تمام و ارث مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها به روی دستش بود، گفت: این دولت با خرد، دانش و تجربه مدیران و با مشورت نخبگان و ارتباط خالصانه نه ادعایی با رهبر انقلاب کشوری که اقتصادش به زانو در آمده بود را اداره کرد.