محسن کدیور

کاندیدای ریاست جمهوری شما چه کسی است؟ (5)

کاندیدای اموات و مریضان کشور: حاج آقا مهندس محسن کدیور

kadivar

ایشان که قبلا مهندس بوده و حالا استاد فقه و سیاست و حدیث و حجاب و... می باشند، درس خوانده حوزه علمیه بوده و هم اکنون بیرون از حوزه استحفاظیه جمهوری اسلامی ایران به سر می بردند و گرنه خیلی مورد حفاظت قرار می گرفتند. متأسفانه ما الان 5 سال است از دیدن گل روی ایشان محرومیم، اما بُعد مسافت دلیل بر کاندیدا شدن ایشان نمی شود.