محمدرضا حیمی

رونمایی از انقلابی ترین کتاب محمدرضا حکیمی: منهایِ فقر

2013 - 1 (3)

اگر انقلاب‌ها برای بر انداختن ریشه ظلم است، باید گام نخستین، و نخستین گام، در جهت بر طرف‌کردن ظلم، از مظلوم ترین‌ها باشد، یعنی: محرومان... و گرنه قیام‌هایی خواهد بود در جهت جابجایی قدرت و ثروت، نه بیشتر...