محمدرضا پهلوی

روایت محمدرضا شاه از ارتباط با امام عصر!

Shah Mission for my country

ادعای ارتباط با امام عغصر (عج) موضوعی نیست که منحصر به مدعیان ظهور و اصحاب هاله نور در سال‌های اخیر باشد، چرا که افراد فرصت‌طلب و شیاد در ادوار مختلف وجود داشته‌اند و برای عوام‌فریبی و توجیه قدرت و فساد خود به جعل دست یازدیده‌اند. تا جایی که شخص محمدرضا پهلوی هم در کتاب «مأموریت برای وطنم» چنین ادعای عوام‌فریبانه‌ای را مطرح کرده بود!

گفت‌وگو با داریوش همایون، وزیر اطلاعات دولت پهلوی؛

پشت پرده انتشار مقاله توهین‌آمیز به امام خمینی چه بود؟

daryoush-homayoun2-292x200

پاکروان که در ۱۳۴۲ او را دستگیر کرد و از مرگ نجات داد و بعد فرستاد به تبعید، در وصفش گفته بود چیزی جلویش دوام نمی‌آورد، به‌جایی نگاه نمی‌کند، مستقیم می‌رود به طرف هدف، با هر قدرتی که دارد و در برابر هر مانعی. منظورش، این توانایی اقدام و عمل بود. [آیت‌الله] خمینی بسیار مرد بااراده و مصمم [ی بود] و واقعیت قدرت را به‌نظر من از تمام رجال آن دوره ایران بهتر می شناخت...