محمدیان

لغو ‌جلسه‌ شورایعالی‌ انقلاب ‌فرهنگی‌

rohani

جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی به طور معمول هر دو هفته یک بار به ریاست رئیس جمهور برگزار می‌شود و در حالی که دیشب نوبت برگزاری این جلسه بود ولی لغو جلسه به اعضای شورا اطلاع‌رسانی شده است.