محمد اسکویی

سید امین طباطبایی:

یادآوری خاطرات انقلاب: مردمی که به صف ایستادند

naft -     saf

آیا لیاقت مردم ایران آنست که با گذشت 34 سال از انقلاب، دلخوش به 70 هزارتومان عیدی باشند یا آنکه در 35مین سالگرد انقلاب، همچنان در صف بایستند؟ آیا باید مردم را برای هجوم به صف‌های سبدکالا نکوهش کرد، مردمی که در روزهای انقلاب و جنگ در صف کوپن و نفت ایستاندند اما صبورانه مقاومت کردند تا کشور از چنگ استبداد آزاد شود و در برابر استکبار تسلیم نشود؟ مردم مقصرند یا مسئولین؟