محمد خوش‌چهره

نگرانی از«مسابقه یارانه‌ها» درانتخابات

همه بر طبل یارانه می‌کوبند و بعضی یارانه ٢۵٠ هزار تومانی را به رییس سابق دولت منتسب می‌کنند. البته حرکت نامیمونی نیز در انتخابات مجلس در برخی موارد دیده شد. من دیدم برخی با پول در برخی موارد رای خریدند، همه گیر نبود اما حتی اگر یک مورد هم باشد، خیلی ناپسند است. این نگرانی هست که در انتخابات ریاست‌جمهوری هم مسابقه‌ای شکل بگیرد که کدام کاندیدا بیشتر یارانه می‌دهد اما من فکر می‌کنم با تجربه این چند سال مردم دیگر می‌فهمند که باید یک خط قرمزی روی وعده‌ها بگذارند و در نتیجه کاری از پیش نمی‌رود.

گفتگو با دکتر محمد خوش‌چهره:

«اختلاس» نتیجه ضعف نظارت است

khoshchehre

اگر چنین رفتارهایی که در دولت گذشته رخ داد از سوی رقیب اتفاق می‌افتاد، برجسته با آن برخورد می‌کردند، اما «با دولت قبل مماشات ‌کردند.» در صورتی که نصیحت امام(ره) این است که نباید برخوردها ناشی از حب و بغض‌ها باشد... من ریشه چنین رفتارهایی را در بی‌تقوایی سیاسی می‌دانم. این تجربه را در مجلس هفتم شاهد بودم که برخی دوستان به‌راحتی از مقابل برخی انحرافات دولت می‌گذشتند، در صورتی که حرف و عمل‌شان متفاوت بود.