محمد رضا زائری

مسئله ی وحدت

vahdat kelisa

ما با همه اشتراکاتمان و علیرغم همه شعارهایمان سر یک انتخابات مجلس یا خبرگان داریم دین و دنیای هم مسلکان و همراهان خود را به باد می دهیم ، وحدت با غیر شیعیان پیشکش مان ! فاعتبروا یا أولی الأبصار ...

سبحانی، زائری و شریعتی در نشست رونمایی از کتاب «منهای فقر» علامه حکیمی:

سارا شریعتی: حساسیت‌مان را نسبت به رفع فقر از دست داده‌ایم

IMAGE635179836459636724

سبحانی، ساز و کارهای فعلی اقتصادی را در جهت منافع سرمایه داری دانست: در این ساز و کارها به سرمایه اصالت داده‌اند به طور رسمی از اصالت سرمایه و قانون‌گذاری به نفع سرمایه و همچنین حساب‌کشی از نیروی کار پرداخته‌اند و این باعث شده که حداقل مشکل ما فقر باشد و بزرگتر از فقر آن گرفتاری های ذهنی است که مردم با آن درگیرند. مردم مجبورند به خاطر حفظ آبرو و تامین معاششان زحمت فراوان بکشند.