محمد علی اسلامی

اطلاعیه انجمن اسلامی علوم پزشکی شیراز پیرامون اتفاقات اخیر در دفتر تحکیم وحدت

shiraz

از معدود رسانه‌هایی که هنوز حریّت و استقلال خود را حفظ کرده‌اند، تقاضا داریم که به بررسی منصفانه مواردی نظیر مطالب مطرح شده در این بیانیه بپردازند تا آسیب‌شناسی دقیقی از عدم پویاییِ این روزهای جنبش دانشجویی صورت بگیرد.

انتقاد دبیر جدید تشکیلات تحکیم از مواضع غیرتشکیلاتی دبیر سابق

TAHKIM LOGO

به دلیل سوءمدیریت محمدعلی اسلامی و اعتراض دفاتر عضو این تشکل، شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تصمیم گرفت دبیر جدیدی را انتخاب کند. اما امروز محمدعلی اسلامی با ارسال نمابری با سریرگ و مُهر دفتر تحکیم وحدت و امضای خود به عنوان دبیر تشکیلات این دفتر، مدعی شد که این خبر کذب است.