محمد علی انصاری

پاسخ محمدعلی انصاری به اظهارات اخیر فرزند آیت الله منتظری

ansari-mohamad-ali-3

این نامه بسیار مهم و تاریخی از تصمیمات قطعی الصدور امام عظیم الشان است که پس از نگارش آن تعدادی از چهره های شاخص سیاسی و حوزوی نظام و امنای امام از متن آن در حضور ایشان مطلع گردیدند لکن امام بنا به آنچه صلاح می دیدند که به نظرم بیشتر به سبب نامه 7 فروردین آقای منتظری بوده باشد، از انتشار آن جلوگیری نموده و نامه دیگری را به تاریخ 8 فروردین برای آقای منتظری ارسال داشتند که همان نامه ملاک عمل قرار گرفت.

در همایش بیست و چهارمین سالگرد رحلت امام خمینی درقرارگاه شهید فهمیده;

محمدعلی انصاری: بیگانه معرفی کردن منتقد دلسوز و متعهد مصیبت بزرگی است

ansari

در باب اخلاق انتخابات، آنچه که ما باید رعایت کنیم این است که بدانیم مردم دنیا مواظب و ناظر اخلاق ما هستند و حماسه سیاسی انتخابات وقتی شیرین می شود که هر کاندیدایی برنامه خودش را ارائه دهد و از بداخلاقی و رفتارهای نامناسب طرفداران خود بشدت جلوگیری نماید.