محمد علی رجایی

عکس: دیدار خصوصی شهید رجایی با حضرت امام(س)

imam 70 (1)

در روز 31 مرداد 1360، محمد علی رجایی(رئیس جمهور)، محمد جواد باهنر(نخست وزیر) و اعضای هیئت دولت در جماران با حضرت امام(س) دیدار کردند. (صحیفه امام، ج 15، صفحه 120)