محمد ملاعبدالوهاب

طنز: فحشازدایی از اینترنت جیبی کودکان

internet

ادغام وزارت ارتباطات یا وزارت اطلاعات و نامگذاری با عنوان «وزارت ارتباطات و اطلاعات» یا «وزارت ارتباطات و ضدارتباطات»، «وزارت مخابرات و خبرچینی»، یا «وزارت کنترل ارتباطات». (واقعاً کار احمقانه‌ایست که یک وزارتخانه مسئول وصل کردن ارتباطات باشد و وزارتخانه دیگری مسئول قطع کردن آن. شاعر در همین باره می‌فرماید: ما برای وصل کردن آمدیم / هم برای فصل کردن آمدیم)

رمز گشایی حضرت سعدی از فتنه / ارتباط ازدواج با انتخابات

13920326004254547_PhotoL

نتیجه می گیریم که هرچند ازدواج نوعی فتنه است و فتنه هم چیز بدی است، اما از نظر سعدی علیه الرحمه ازدواج با فتنه گران چیز خوبی است(منفی در منفی می شود مثبت). لامصب فتنه گران خیلی هم خوش بر و رو هستند و به قول حضرت: "از بهر خدا روی مپوش از زن و از مرد / تا صنع خدا می‌نگرند از چپ و از راست".

مهندس غرضی در نشست خبری تسلیم نیوز:

خانم ها لباس گشاد بپوشند تا تورم دیده نشود/ سیاست خارجی دچار توهم و تورم

qaraz

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره رابطه گشت ارشاد با تورم پاسخ داد: بدن انسان دارای یک سری برجستگی و تورم است که اگر لباس مناسب پوشیده شود، به چشم نمی آید و لذا بعید است کسی توسط گشت ارشاد دستگیر شود یا اساسا نیازی به گشت ارشاد باشد.