محمد نعیمی پور

گفتگو با محمد نعیمی پور:

بازخوانی رابطه جنبش دانشجویی با امام خمینی

49_IMG_5043

این روزها سه هزار نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس را رد صلاحیت می کنند و بعد هم می گویند میزان رای ملت است. باید عمل و تفکر حضرت امام را در کنار این چنین اعمال ودیدگاه هایی قرار دهیم تا تفاوت ها مشخص شود. ما امروز با دو نوع تفکر مواجه هستیم. یکی تفکر امام و دیگری تفکر افرادی که قائل به نقش اراده مردم نیستند. من معتقدم این دو تفکر کاملا از هم جدا هستند و معتقدم تفکر امثال این جریان نمی توانست در زمان امام جایگاهی داشته باشد.