محمود صادقی

محمود صادقی از کارشکنی در مقابل تشکیل فراکسیون امید می‌گوید:

اصولگرایان برای حمایت از لاریجانی به خط شدند

larijani

کارهایی که اینها کردند، جالب است و نشان می‌دهد فقط برای جلوگیری از شروع به کار موفق فراکسیون امید، مشغول برنامه‌ریزی هستند. قرائن زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد می‌خواهند اخلال ایجاد کنند؛ ازجمله اینکه همان‌طور که گفتم ما میهمانانی را دعوت کرده بودیم و چند شب قبل با یکی از آنها تماس گرفته‌اند و با بیانی خاص ایشان را از سخنرانی در جلسه فراکسیون برحذر داشته‌اند. شخص تماس‌گیرنده هم فرد گمنامی نبوده و با لحنی خاص به ایشان گفته‌‌اند: «شما صحبت نخواهی کرد».