مخالفین سوری

سازمان ملل اعلام کرد:

“مخالفان سوری از گاز سارین استفاده کرده‌اند نه دولت سوریه”

rt1-23

ادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی و مسوول کمیته مستقل تحقیقات وابسته به سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در سوریه اعلام کرد: اطلاعات و شواهدی که اعضای کمیته بین‌المللی در دیدار با پزشکان متخصص و آسیب دیدگان جمع‌آوری کرده‌اند، نشان می‌دهد که از گاز اعصاب سارین در سوریه استفاده شده است.