مذاکرات هسته ای

مسعود بزم آرا :

درسهایی از یک بحران

obama

این اتفاق تلخ را در بحث هسته ای تجربه کردیم . چه بسا اگر در اثنای پروسه طولانی مدت مذاکرات ، بحث در مورد مسئله هسته ای به میان کوچه و بازار ورود پیدا نمی کرد و از جانب حاکمیت و دولت ،حساسیت موضوع ـ خواسته یا ناخواسته ـ این چنین بالا نمی رفت ، بحرانی که بیش از یک دهه به طول انجامید ، در مدت زمان کوتاه تری به سرانجام می رسید و عواقب و اثرات منفی بسیار کم تری متوجه جمهوری اسلامی می شد .

آب سردی بر حرارت‌های نابجا

HASTEEE (3)

آنچه در ادامه می‌آید، یادداشت مشترک آقایان ایلیچ پیشه‌ور (دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین قوچان) و علامه عزیزی (عضو هیئت رئیسه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی) درباره حمایت رهبری از تیم مذاکره هسته‌ای و انتقاد از موضع مخالفین رادیکال این مذاکرات که با عنوان «دلواپس‌ها» در فضای سیاسی کشور شهرت یافته‌اند، پرداخته است.