مرتضی حق بیگی

مرتضی حق بیگی:

اصالت تربیت یا سرمایه؟!

سرمایه-600x250

برخی مدارس دولتی رفته رفته توان رقابت با مدارس غیر انتفاعی را از دست می دهند، زیرا معلمان و استادان تمایل به تدریس در مدارس غیر انتفاعی با درآمدهای بیشتر را دارند. مساله دیگر شکل گیری موسسات موازی با مدارس می باشد که در سطوح مختلف با هزینه های مختلف می باشند. در تمام این موارد دانش آموزی که سطح مالی پایین دارد، توان رقابت با همتایان خود را که وضعیت مالی بهتری دارند از دست می دهد. این یک نمونه واضح سرمایه سالاری است.