مسیح پویا

مسیح پویا :

روزنامه نگاری به سبک نظامی گری

roozname

در ماجرای خانم شهیندخت مولاوردی درباب ارتباط ذکر شده با فلان خبرنگارو سایر ادعاها نشانه ای هم یافت نمیشود که مصداق دروغگویی است! ثانیا اگر هم ارتباطی در گذشته باشد چه ارتباطی با حال حاضر معاون امور زنان و زمینهی کاری وی دارد که این هم مصداق تلاش برای یافتن ارتباط بین موضوعات بی ربط است! استفاده یالثارات از کلمهای که حقیقتا در روزنامهای کثیرالانتشار قابل چاپ نیست در تیتر جوابیه نمایانگر شخصیت حضرات است؛

مسیح پویا :

خشونت برهم زننده ی همایش های سیاسی

131302_169

وقتی در ماجرای ورامین نماینده مردم در مجلس خود در میان برهمزنندگان همایش حضور دارد و مجلس گردانی میکند ناگفته پیداست که طراحی ماجرا از کجا آب میخورد. اما نکته ی مهم در این است که در این اتفاقات که گاه در دانشگاهها رخ میدهد و گاه در بیرون از دانشگاهها، توجه ها ششدانگ به خود خشونتِ انجام گرفته و خرابیها و فحش ها، دوخته نشود و کسی تنها درپی محکوم کردن شخص فاعلان برنیاید.

مسیح پویا :

مسیر دعایی؛ حفظ انقلاب

doae

آنچه محمود دعایی به انجام رسانیده پیش از هر چیز رعایت اخلاق در هر دو امر ذکرشده می باشد. آنچه بسیاری از سیاسیون درباب شخصیت های بسیاری نکردند و آنها را به متاع دنیا و قدرت بر زمینیان فروختند. به نظر میرسد آنچه مدیرمسئول روزنامه ی اطلاعات انجام داد بیش از آنکه نشان دادن عکس یا انتشار خبری از رئیس دولت اصلاحات باشد، شکستن یک بی اخلاقی سیاسی بود.