مصطفی مستور

نشست "شریعتی و ادبیات" با حضور سوسن شریعتی و مصطفی مستور:

گله‌های دختر دکتر شریعتی از اتهام‌های واردشده به پدرش

sosan shariati

«سوسن شریعتی»، فرزند دکتر علی شریعتی، با بیان این‌که اتهام‌هایی که به این متفکر وارد می‌کنند، مضحک و حقارت‌آمیز است‌، گفت: هرجا که پای حیثیت و آبروی پدرم وسط باشد، از او دفاع می‌کنم.