مطبوعات

حجت‌الاسلام قمی جایگزین حجت‌الاسلام محمدیان شد!

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به عضویت یک نفر از اعضای این شورا در هیأت نظارت بر مطبوعات گفت: با توجه به اتمام دوره حجت‌الاسلام محمدیان در این هیأت، حجت‌الاسلام قمی نماینده این شورا در هیأت نظارت بر مطبوعات شد.

دیدگاه امام خمینی نسبت به خبر و خبررسانی رسانه های جمعی

68_55

واقع آن است که آن قدر که پابرهنه‌ها به رادیو - تلویزیون حق دارند، ما نداریم. این یک واقعیت است و تعارف نیست؛ واقع این است که آنها این نظام را درست کرده اند و این نهضت را به وجود آوردند؛ همین جمعیت هستند که پیروزیها را به دست آوردند؛ از قشر بالا کسى در این مسأله حقى ندارد. البته ما هم در اصل مطلب شرکت داشته ایم، اما حق با آنهاست.