معدن

ریاست زنانه؛ 50 متر زیرزمین

یک روز با تنها رییس «زن» معدن در ایران

mine

کار در معدن سخت‌ترین کار دنیاست و هیچ نوشته، عکس و فیلمی نمی‌تواند سختی‌های آن را همانگونه که هست به مخاطب نشان دهد. معدنی که سوژه این گزارش شد سراپرده نام دارد و با 95 کارگر در شمال استان کرمان واقع است. این معدن در فاصله 80‌کیلومتری شهر زرند و 150‌کیلومتری شهر کرمان واقع است. ریاست معدن سراپرده را یک زن برعهده دارد.