معدن زغالسنگ

یک روز با کارگران معدن زغال سنگ شاهرود: زندگی در منفی ۱۵۰۰

kargar 6

«پیکور زدن باعث انتقال ارتعاش به مفاصل‌شان می‌شود و بعد از مدتی در اثر وارد شدن استرس به عروق خونی، دچار کم خونی سطح غضروف می‌شوند که در دراز مدت، مرگ سلولی را در پی خواهد داشت و استخوانی شدن غضروف‌ها تسریع می‌شود و غضروف، خاصیت ضربه‌پذیری خود را از دست داده و مفصل دچار آرتروز و ناصافی زودرس می‌شود. در واقع، اتفاقی که باید در سنین میانسالی و 50 و 70 سالگی برایشان بیفتد، در 25 و 30 سالگی گرفتارشان می‌کند.»؛ پزشک معدن می‌گوید.