مقاومت فلسطین

سخنان امام راحل(ره) در جمع اعضای حزب الله لبنان:

با تمام قدرت معنوی و مادی در مقابل اسرائیل بایستیم

73_73_imam

بسیاری از کسانی که به ادعا، نسبت به‌ فلسطینیها اظهار علاقه می‌کنند، علاقه‌شان به این نیست که مسلمانان فلسطینی بر اسرائیل غلبه کنند و متأسفانه با سکوت و سازش و تماشا دست به هم داده‌اند که نگذارند مسلمانان فلسطین پیروز بشوند؛ چرا که پیروزی آنان پیروزی اسلام است. و آنها می‌ترسند همان طوری که اسلام در ایران پیروز شد و... منافعشان را از بین برد... همه بساطشان را در هم پیچد.