ممنوع التصویری

حمید محمدی:

خاتمی ممنوع !

khatami

برخورد با یک مشکل سیاسی یا حتی یک ناهنجاری از طریق قهر کردن، اسم کسی را نیاوردن و عکس کسی را منتشر نکردن حل نمی‌شود و ما تنها نظام مردم سالار منطقه هستیم و قانون اساسی مترقی داریم. باید در برخورد با مشکلات، جایگاه والای نظام و مسئولین آن که از علماء دین و دانشمندان هستند، حفظ شود. بنابراین شیوه‌هایی که درخور و شایسته یک سلطان نشین کوچک است. برازنده ما که کشوری مقتدر و با فرهنگ هستیم، نیست.