منافقین خلق

نقدی بر اظهارات و اقدامات رادیکال امام جمعه مشهد:

آقای علم‌الهدی، موسیقی انقلاب را رها کنید

alamolhoda

ایشان که تا حد ممانعت از برگزاری هر گونه کنسرت موسیقی در شهر مشهد پیش رفته‌اند، می‌توانند در جلسات درسی خود دیدگاه های کاملا مخالف با موسیقی را بیان و تدریس نمایند اما به عنوان نماینده کسی که حکم از ولی فقیه دارد می‌بایست در چارچوب دیدگاه فهی امام خمینی و رهبر انقلاب موضع‌گیری نمایند. که بدیهی است، مواضع امام و رهبری درباره موسیقی هم به هیچ‌وجه سلبی نبوده است.

پیام تسلیت امام به مناسبت شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن

مظلوم زیست و مظلوم مُرد و خار در چشم دشمنان اسلام بود

Beheshti (4)

گیرم که‌ شما با شهید بهشتی که مظلوم زیست و مظلوم مُرد و خار در چشم دشمنان اسلام و خصوص شما بود دشمنی سرسختانه داشتید، با بیش از هفتاد نفر بیگناه که بسیاری‌شان از بهترین خدمتگزاران خلق و مخالف سرسخت با دشمنان کشور و ملت بودند چه دشمنی داشتید؟ جز آنکه شما با اسم خلق از دشمنان خلق و راه صاف کنان چپاولگران شرق و غرب می‌باشید.