منهای فقر

سبحانی، زائری و شریعتی در نشست رونمایی از کتاب «منهای فقر» علامه حکیمی:

سارا شریعتی: حساسیت‌مان را نسبت به رفع فقر از دست داده‌ایم

IMAGE635179836459636724

سبحانی، ساز و کارهای فعلی اقتصادی را در جهت منافع سرمایه داری دانست: در این ساز و کارها به سرمایه اصالت داده‌اند به طور رسمی از اصالت سرمایه و قانون‌گذاری به نفع سرمایه و همچنین حساب‌کشی از نیروی کار پرداخته‌اند و این باعث شده که حداقل مشکل ما فقر باشد و بزرگتر از فقر آن گرفتاری های ذهنی است که مردم با آن درگیرند. مردم مجبورند به خاطر حفظ آبرو و تامین معاششان زحمت فراوان بکشند.

رونمایی از انقلابی ترین کتاب محمدرضا حکیمی: منهایِ فقر

2013 - 1 (3)

اگر انقلاب‌ها برای بر انداختن ریشه ظلم است، باید گام نخستین، و نخستین گام، در جهت بر طرف‌کردن ظلم، از مظلوم ترین‌ها باشد، یعنی: محرومان... و گرنه قیام‌هایی خواهد بود در جهت جابجایی قدرت و ثروت، نه بیشتر...