موسوی تبریزی

گزیده دیدار انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی قم با آیت الله موسوی تبریزی

anjomam gom

در جامعه این طور تبلیغ می کنند که عموم حوزه طرفدار فکر خودشان هستند اما شما باید حوزه را هم مثل گروه های دانشگاهی و صنفی و از این دست بدانید؛ در حوزه هم گروه های مختلفی با عقاید مختلفی وجود دارند مثلا عده ای ولایت فقیه را قبول دارند اما عده ای معتقدند اصلا در زمان غیبت حکومت متعلق به شخص خاصی نیست و یک چیز عرفی است که مردم باید تعیین کنند.