نامه سرگشاده

متن نامه سرگشاده انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روحانی

از شما یک خواسته داریم؛ در مورد حد و مرز «فتنه» واضح‌ تر سخن گفته و در برابر سوزاندن تر و خشک به اسم آن قاطع ‌تر عمل نمایید. دستور شناسایی و برخورد بدون ملاحظه با کلیه ‌ی آمرین و عاملین این اغتشاش را، شخصاً به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و انضباطی بیرون و درون دانشگاه ابلاغ نمایید، تا برای همیشه از چنین اقدامات زشت و موهنی به اسم دفاع از نظام و ولایت، توسط هر فرد و گروهی جلوگیری شود.