نجم الدین اربکان

اردوغان در برابر سوریه و مشکلات داخلی

137244150

تحولات اخیر ترکیه که اعتراض سکولارها به رشد اسلام گرایی است، برخی از منتقدان دولت حاکم ترکیه را که از دشمنی آن با سوریه و نزدیکی با غرب گله مند هستند، دلخوش کرده است. حال آنکه دولت حاکم از اعتراضات سکولارها برای مظلوم نمایی و ارائه وجهه اسلامی بهره خواهد برد تا آراء اسلامگرایان را که ممکن است به حزب اسلامگرای «سعادت» متمایل شود، به سبد خود بازگرداند.