نظرسنجی انتخاباتی

فریب نتایج نظرسنجی های اینترنتی را نخوریم

IMG07435526

ستادهای انتخاباتی همواره در تلاش هستند این حس را القا کنند که کاندیدای مورد نظر آن ها برنده خواهد شد. اگر یک کاندیدا موفق شود به تعداد زیای از جامعه بقبولاند که او یکی از رقیب های جدی انتخابات است، بسیاری از کسانی که نمی خواسته اند به او رای دهند، به او رای خواهند داد. البته برعکس این پدیده هم ممکن است اتفاق بیافتد.