نعیبمه اشراقی

محمد صابریان:

تناقضات اصولگرایانه: هتاک خودی، هتاک غیرخودی

images

چرا خبرگزاری فارس که تا پیش از این در برابر توهین به خانواده شهیدان رجایی، همت و باکری ساکت بود، ناگهان دلش به حال همسران شهدا سوخته و از همسر شهید مهدی باکری مصاحبه می‌گیرد؟ برادران اصولگرای امروز و جناح راست سابق! زمانی که همسران شهید باکری و رجایی را در انتخابات مجلس چهارم رد صلاحیت کردند، کجا بودند؟ چرا به جای دفاع از ایشان، بر موج رد صلاحیت‌شان سوار شدند؟