نقش زن در اسلام

به مناسبت روز زن

سخنان امام(ره) در جمع زنان

06327

دهم تیر ماه 1358 جمعیب از بانوان اهوازی در قم با امام خمینی(ره) دیدار کردند و امام در آن جمع از ظلم رژیم پهلوی به زنان گفت. بیعت شیرزنان خوزستان با امام، یک سال بعد در جریان دفاع جانانه در برابر هجوم رژیم بعث به خاک خوزستان ادا شد.