نماز جمعه تهران

از گردن کلفت تا بنزسوار: کنایه های مجدد جنتی به هاشمی

jannati

ظاهرا آقای جنتی که «ساده زیستی» و «مرزبندی با فتنه» را جزو اهم شاخص های رئیس جمهور می داند، ولایت را بر رفاقت مرجح داشته است. اما سوال اینجاست؛ اگر هاشمی در انتخابات آتی پیروز شد، چهره های ارشد «جامعه مدرسین و محققین قم» و «جامعه روحانیت مبارز» که دوستان دیروز هاشمی هستند، در مقابل وی چه خواهند کرد؟