نمایش ساز در تلویزیون

گفتگو با استاد محمد گلریز:

انتقاد از عدم نمایش ساز در سیما/ امام خدمت شایانی به موسیقی فاخر کرد

golriz

باید نظرات حضرت امام در این حوزه را بشکافیم و در اختیار مردم بگذاریم. چرا که هنوز هم هستند افرادی که نمی خواهند آن رفتار سنجیده امام را باور کنند. موسیقی ارزشی مورد تأیید امام بوده است. ببینید اگر محفل و محل اجرای موسیقی درست باشد، خود یکی از ارکانی ست که موسیقی را حلال می کند. مثلا خود حضرت امام حتی در مورد سرود "شهید مطهری" هم گفتند که اگر همین سرودی که من تایید کردم، از رادیو آمریکا پخش شود، دیگر من آن را گوش نمی دهم.