نهج البلاغه

فیلم: زیباترین جمله علی(ع) از نظر دکتر شریعتی

images

این فیلم کوتاه که در ابتدای آن مرحوم شریعتی به تمجید از نهج البلاغه می پردازد، بلیغ ترین، جسور ترین، فصیح ترین، آرام بخش ترین، ساده ترین، جمله علی(ع) از نظر دکتر شریعتی بیان شده است.