نوار 8 میلیونی رئیس جمهور

امام و حق تعیین سرنوشت

mobareze.ir- azadi

ترس تفسیر نادرست یا استفاده ابزاری در قالب لفاظی‌هایی با محوریت «مردم» و یا آنچه این روزها از سمت برخی مدعیان تفسیر انقلاب اسلامی برای کلیدواژه «جمهوریت» اتفاق افتاده است، لازم می‌ دارد تا با رجوع به سخنان و اندیشه امام خمینی مروری به جایگاه حقوق (و نه صرفا تکالیف) مردم بیاندازیم.

با انتشار اطلاعیه مرکز روابط عمومی دفتر رییس‌جمهور

«نوار ۸ میلیونی رییس‌جمهور…» تکذیب شد

1-2126

مرکز روابط عمومی دفتر رییس‌جمهور مطلب یکی از سایت‌های خبری با عنوان «نوار 8 میلیونی رییس‌جمهور...» را کاملا بی‌اساس و کذب محض دانست.