نیویورک

عکس: تصاویری کمتر دیده شده از تظاهرات علیه شاه در آمریکا

Corbis-WL004684_Fixd

تصویری از اعتراض تظاهرکنندگان علیه شاه ایران در امریکا/ شهرهای واشنگتن و نیویورک/ سال 1978 میلادی (1357 شمسی)