نیکولا سارکوزی

علی علیرضایی:

بازداشت سارکوزی و حسرت‌های عدالت در ایران

sarkozi (2)

شاید مصلحت اندیشی باشد که ما را از برخورد یکسان با عوام و خواص باز می‌دارد که مبادا چنین بشود و چنان بشود و دشمنان از این عمل ما خوشحال بشوند... شاید مصلحت اندیشی باشد که سخنان امیر مومنان را فراموش می‌کنیم که در فرمان خود به مالک اشتر فرمود: "با کارگزاران فاسد برخورد قاطع کن و نزد مردم آنها را معرفی کن."