هادی عفاری

گزارش کامل از اتفاقات مراسم روز دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

روز دانشجو در شیراز چه گذشت؟ حمله به ماشین حامل غفاری

resized_71271_488

خودرویی که حامل هادی غفاری بود زمانی که به فرودگاه می رسد ناگهان در احاطه و مورد حمله ی چندین نفر با صورت های پوشیده قرار می گیرد که سعی میکردند وارد خودرو شوند اما چون نمی توانند، با قفل فرمان به ماشین و شیشه های آن ضربه می زدنند و فحاشی میکنند تا اینکه شیشه را در صورت آقای غفاری می شکنند اما نهایتا با حرکت و فرار خودرو از مهلکه، موفق نمی شوند نقشه ی خود را عملی کنند.