هیأت مرکزی انتخابات

سخنگوی هیات نظارت استان تهران:

بسیاری از داوطلبان رد صلاحیت‌شده انتخابات شوراها در هیات مرکزی تائید صلاحیت شدند

IMG09193199

پرونده رد صلاحیت شدگان در هیات نظارت شهرستان ها با حضور مراجع چهارگانه در هیات نظارت عالی استان ها در حال بررسی است و تاکنون نیز تعدادی از رد صلاحیت شدگان در هیات اجرایی به تایید هیات عالی نظارت استان تهران رسیده اند.