وحدت شیعه و سنی

حسن پویا:

وحدت به روایت امام امت

28036

موضوعی که امام قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر آن پافشاری داشتند، عدم اختلاف بین مردم، روحانیون، انقلابیون و گروه‌های مختلف بود... حتی دربارۀ اختلاف بین شیعه و سنی نیز می‌فرمود: دستهای ناپاکی که بین شیعه و سنی در این ممالک اختلاف می‌اندازد، اینها نه شیعه هستند و نه سنی هستند؛ اینها دستهای ایادی استعمار هستند که می‌خواهند ممالک را از دست آنها بگیرند.