وزارت نیرو

حمایت انجمن دانش اموختگان شهید عباسپور از وزیر پیشنهادی نیرو

abaspor

بی تردید وزارت نیرو و صنعت بزرگ آب و برق یکی از مهمترین و اصلی ترین زیربناهای توسعه کشور بوده و همچنین نقش بسزایی در افزایش رفاه عمومی و بهبود کیفیت زندگی مردم دارد. از سویی حساسیت خدمات ارائه شده توسط این وزارتخانه و مشکلات و چالشهای متعددی که این صنعت عظیم با آن دست به گریبان است، ایجاب می نماید که سکان هدایت چنین وزارتخانه ای به دست فردی با تجربه ، دارای برنامه جامع و آینده نگر سپرده شود.