وصیت نامه سیاسی الهی امام

توصیه های امام به رهبران پس از خود

khamene-emam

امام از رهبر یا رهبران نظام می خواهد که مراقب انحراف در اصحاب و بیوت خود باشند. مشکل جماعتی از سیاسیون در میهن ما بیش از آنکه ناشی از توجه وافر به تهدیدها باشد از نشناختن درست تهدیدها و فرصت ها و از نشناختن ایدئولوژی انقلاب که از سوی بنیانگذار انقلاب به بیان آمده، ریشه می گیرد. امام به صراحت در پیام مزبور به خطر نفوذ در بیت رهبران و آسیب زائی اصحاب ایشان (ولو در چهره ای اسلامی و انقلابی)، اشاره کرده است.

متن وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی (ره)

imam khomeyni

از جمله مهمترین اسناد به جای مانده از امام، وصیت نامه سیاسی الهی ایشان است که نگارش آن در بهمن ۱۳۶۱ به پایان رسید. البته وصیت نامه بعدها مورد بازبینی ایشان قرار گرفت و متن اصلاح شده را در دو نسخه در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۶۶ جهت نگهداری در مجلس خبرگان رهبری و آستان قدس رضوی به جمعی از مسؤولین و شخصیت‌های بلندپایه نظام تحویل دادند.