يحيي فيوضي يوسفي

سازمان بازرسی جزئیات ماجرای ۴۵۰ میلیون یورویی را منتشر کرد

bazresi 2

در پی تکذیب ماجرای ۴۵۰ میلیون یورویی از سوی معاون اجرایی رئیس جمهور و تقاضای وی مبنی بر انتشار اسناد و مدارک مربوط، سازمان بازرسی کل کشور مستند به مقررات خود خلاصه ای از گزارش و اسناد و مدارک مربوط به پروژه احداث تالارهای بین المللی کیش را برای تنویر افکار عمومی منتشر می کند.