پادگان عشرت آباد

آغاز حصر امام خمینی و صدور اعلامیه مشترک علما در تأیید مرجعیت ایشان

imam

یازدهم مردادماه سالروز انتقال امام از بازداشتگاه عشرت آباد به منزلی محصور در داودیه و سپس باغ روغنی در قیطیریه است. پس از دستگیری حضرت امام خمینی‌(س) و رویداد واقعه 15 خرداد 1342، تعدادی از علما و مراجع، از قم، مشهد و دیگر شهرها راهی تهران شده و ضمن تهیه نامه‌ای مبنی بر تأیید مرجعیت ایشان خواستار آزادی حضرت امام گردیدند.