پروین احمدی نژاد

شکست کامل لیست دولت در انتخابات شورای شهر تهران

پروین احمدی‌نژاد و لیست «در امتداد مهر» رای نیاوردند

پروین احمدی نژاد عضو شورای سوم و خواهر رئیس جمهور فعلی، شیخ الاسلامی وزیر کار و رئیس دفتر احمدی نژاد،، علی ذبیحی مشاور ارشد احمدی نژاد، هما فلاح تفتی همسر سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی و کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی از اعضای اصلی فهرست انتخاباتی دولت بودند که هیچکدام در انتخابات شورای شهر تهران برگزیده نشدند.