پزشک خانواده

دکتر پزشکیان: رانتخواری ریشه اصلی مشکلات است

pezeshkian 7

مشکل ما ساختار نظام سلامت است و به اصطلاح سیستم ما مشکل دارد. اما این مشکل هم هست که از هیچ مسئولی سوال نمی‌کنند که تو چه کار کردی،‌ حالا چه از نظر کلینیکال و تشخیصی و چه از نظر ارتباط مالی و پولی و هم از نظر رفتار پزشک با بیمار، پزشک در برابر بیمار باید پاسخگو باشد، چون قسم خورده است.